Dla Bliskich na Święta

Regulamin promocji prowadzonej pod nazwą
,,dla Bliskich na Święta’’

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (,,Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ,,dla Bliskich na Święta’’, która polega na dołączeniu prezentu do wartości zamówienia za 200 zł i powyżej 200 zł na zasadach określonych w Regulaminie (,,Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest BIESZCZADZKICZOSNEK.PL
3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.bieszczadzkiczosnek.pl, natomiast
 informacje o promocji udostępnione są również na profilach Bieszczadzki Czosnek w portalach społecznościowych Facebook i Instagram.
4. Promocja „dla Bliskich na Święta’’ nie łączy się z innymi Promocjami Organizatora.

§ 2 Czas trwania Promocji
1. Promocja „dla Bliskich na Święta’’ obowiązuje od dnia 14 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku albo do wyczerpania zapasów (oferta limitowana). W ofercie dostępny jest 1 gratis w postaci opakowania 5 główek ekologicznego czarnego czosnku.
2. Organizator może przedłużyć czas trwania Promocji, poprzez udostępnienie informacji w tym zakresie na stronie internetowej www.bieszczadzkiczosnek.pl na profilu Bieszczadzki Czosnek w portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

§ 3 Zasady Promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz spełni warunki określone w Regulaminie (,,Uczestnik Promocji”/Uczestnik)
2. Promocja polega na dołączeniu do zamówienia na kwotę 200 zł i powyżej dodatkowych gratisowych główek ekologicznego czarnego czosnku. 

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2023 roku i obowiązuje w czasie trwania Promocji.
2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
3. Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu oraz jego
 akceptacją.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.