Kontakt

Kontakt z nami

BIESZCZADZKICZOSNEK.PL

GOSPODARSTWO ROLNE MARIAN LATO

SZCZAWNE 52

38-542 RZEPEDŹ

+48 693 849 181

bieszczadzkiczosnek@gmail.com

    Administrator danych osobowych, którym jest BIESZCZADZKICZOSNEK.PL, Gospodarstwo Rolne Marian Lato, Szczawne 52, 38-542 Rzepedź informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.